Wat werkt

Een werkcultuur waarin de medewerkers samen werken in een veilige omgeving, waar iedereen bijdraagt, leert, zich verantwoordelijk voelt voor en aanspreekbaar is op het proces en het eindresultaat en waar ‘erkende ongelijkheid’ geldt. Kwaliteiten worden benut, waar fouten maken mag, waar men elkaar scherp houdt en aanspreekt en waar feedback geven en ontvangen middelen zijn om de hele groep op een hoger een plan te krijgen.

Iedere verandering, nieuw project of noodzakelijke verbetering, valt of staat met een professionele cultuur.

Analyse, advies en begeleiding

Als je iets wilt verbeteren, moet je eerst goed weten waar je staat. Een krachtige, brede en diepgaande analyse is dan een goed startpunt. Remarkable Learning heeft daar veel ervaring mee.

Mijn analyses zijn onomwonden, soms hard, maar open en oprecht. Ik sluit iedere analyse af met een forse set aanbevelingen waarmee u verder kunt. Uiteraard help ik u waar nodig ook verder. Ik ken nu tenslotte uw organisatie en de wereld waarin u opereert.

Ik heb specifieke kennis en ervaring op het gebied van de brede school, integrale kindcentra en multifunctionele accommodaties, en van de samenwerking tussen onderwijs- en sportorganisaties. Die heb ik opgedaan in jarenlange onderzoeks- en ontwikkelopdrachten vanuit het ministerie van OCW en de Europese Unie. Daarnaast heb ik vele gemeenten, schoolbesturen en organisaties voor kinderopvang ondersteund en begeleid.

Mijn tweede speerpunt is de kwaliteit op de werkvloer: ‘gewoon’ goed onderwijs en goede begeleiding; met concrete verbinding tussen wat je wilt bereiken en wat je daadwerkelijk op de werkvloer ziet.

Mijn partners en ik hebben veel ervaring met scholen waar het even niet zo lekker gaat: een (zeer) zwakke beoordeling van de inspectie, gedoe met ouders en de media, geen goede samenwerking binnen het team, tussen team en leiding of tussen school en bestuur. We hebben veel samengewerkt met de inspectie, de PO-Raad en verschillende besturenorganisaties.

Projectleiding

Een fusie begeleiden? Een complex verandertraject of een samenwerking met partners vormgeven? Ik heb veel ervaring als projectleider, zowel inhoudelijk als procesmatig.

Mijn focus ligt altijd op de inhoud: de kwaliteit van het onderwijs of de sportorganisatie. Dit start met een goede, gedeelde en gezamenlijk opgestelde opdracht of missie. Daarnaast is ook de technische kant van belang: de financiën, de huisvesting, het personeel en de sturing. In het netwerk van Remarkable Learning zitten financieel experts, juristen, HRM professionals en bestuurskundigen.

Ik maak gebruik van en ben gecertificeerd voor erkende instrumenten als Prince2 en Logical Framework Approach.

Interim management en leiderschap

Ik kan u helpen als interim manager, bestuurder, projectleider of schoolleider. Of schaduw-manager om uw leidinggevende ‘on the job’ te coachen en bij te staan in lastige tijden, of extra handen te bieden in uw organisatie.

Op al deze terreinen heb ik veel ervaring, als interim én als functionaris is vaste dienst, met name in de wereld van consultancy, onderwijs en sport

Coaching

Mensen in een professionele organisatie worden vaak getraind. Soms is dat goed, soms helpt het. Maar mijn ervaring is dat het effect van trainingen op de lange termijn niet groot is. Coaching op de werkvloer werkt vaak beter.

Ik coach leerkrachten, trainers, schoolleiders, managers en bestuurders en laat ze tijdens het werk reflecteren, het even anders doen en het effect daarvan ervaren, zien hoe een ander het doet of gebruik video interactie; allemaal werkwijzen die betekenisvol zijn voor de gecoachte en uitdagen tot gedragsverandering.

 

Neem contact op!

Veldheimweg 42, 6871 CD Renkum

Tel: 06 25 05 19 09

Email: mark@remarkable-learning.com

© 2020 by SHUTTR Media.

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin